Pistolová pouzdra 3 - Vázací pouzdro

Pistolová pouzdra 3 - Vázací pouzdro od S.P.M. Liberec

                                 
               
 
Úvodní foto - Variabilní pouzdro na Pi CZ 75 Phanthom, Duty a Glock - opaskové, černé (č.v.68215 - černé, č.v.6821A - vz.95)
 
V minulém článku jsme se zabývali pouzdry, která umožňují variabilitu a kombinaci plastových pistolových pouzder od různých výrobců s textilními nosiči umožňující jednoduché a snadné sestavování jednotlivých komponentů na požadovaný typ pouzdra.
V tomto pokračování se budeme věnovat velmi žádané a potřebné variantě pouzdra umožňujícího nošení zbraně v kombinaci s taktickými doplňky.
Jednotlivé ozbrojené složky na celém světě používají celou řadu osobních krátkých zbraní od různých výrobců jako např.Berreta, Sig Sauer, Heckler Koch,Walter, Colt, Browning atd. Ke každému typu zbraně je nabízena řada různých taktických doplňků jako jsou laserové značkovače, svítilny, infra značkovače atd. V případě že uživatel chce daný doplněk používat musí také použít vhodný typ pouzdra do kterého zbraň s taktickým doplňkem lze uložit.
V ozbrojených složkách České republiky jsou používány převážně zbraně od dvou výrobců a to produkty od firmy Glock (Glock 17 a Glock 19) a produkty od České zbrojovky Uherský Brod. U Policie ČR je to zejména CZ 75 D Compact u AČR je to v současnosti CZ 75 SP-01 Phantom.
Na tyto typy zbraní je nabízeno široké množství taktických doplňků které se výrazně liší svou velikostí jak do délky, výšky a šířky.
 
                 
 
Obr.1 z leva Glock 17, CZ 75 Duty, CZ 75 Phantom s taktickými doplňky.
 
V případě, kdy je pistole nabízena a propagována v soupravě se svítilnou, je zcela logický a taktický krok, aby dodavatel podpořil smysluplnost soupravy (pistole+taktický doplněk) tím, že zákazníkovy nabídne i pouzdro, které mu bez nějakých dalších obstrukcí, zbytečně komplikovaných řešení a dalších nákladů umožní tuto soupravu ihned používat.
Zvláště pak v kritické situaci, kdy dochází na použití záložní zbraně, kdy nemá uživatel rozhodně čas hledat svítilnu s úmyslem si někam posvítit, použít zbraň již zkompletovanou se svítilnou či jiným taktickým doplňkem. Případný možný argument, že lze svítilnu (značkovač) nasadit na zbraň, ihned jak to situace dovolí, třeba opuštěním nebezpečného prostoru, a pak si v relativním klidu a bezpečí svítilnu připravit k použití, je u záložní zbraně nelogické a velmi nepraktické. Neboť záložní zbraň je stále jen nouzová varianta, která je spíše osobní pojistkou, kdy její použití pravděpodobně nebude umožňovat, ve většině případů, opětovné ovládnutí a kontrolu nad vzniklou situací. Má za úkol dostat jedince z problémů!
    

Obr.2 Různé typy taktických svítilen od různých výrobců
 
Navrhnout správný typ pouzdra pro danou zbraň, tak aby mohl uživatel libovolně měnit taktické doplňky nebo použít pouzdro na zbraň bez nasazeného doplňku je pro výrobce nelehký úkol. Zvláště v případě kdy součástí pouzdra nemají být jakékoliv odnímatelné prvky (matky, šrouby, plastové či pryžové výztuhy) které by zaručovaly správné vymezení a sevření zbraně v pouzdru a také bez potřeby použití nástrojů (imbus, šroubovák atd.). Je třeba si také uvědomit, že zbraň uložená v pouzdře včetně plného zásobníku a taktického doplňku váží v průměru okolo 1 kg. To vyžaduje řešení konstrukce pouzdra takové, které zajistí pevné, stabilní a spolehlivé uložení zbraně v pouzdře vzhledem k použitému typu zbraně a doplňku a potřeb uživatele.
 
Jedním z pouzder které splňuje výše uvedené požadavky je Variabilní / Vázací textilní pouzdro od firmy S.P.M. Liberec. Toto pouzdro je konstruováno tak, že umožňuje spolehlivou variabilitu použití různých typů zbraní, v tomto případě CZ 75 nebo Glock i s taktickými doplňky bez nutnosti měnit typ pouzdra dle daného typu zbraně.
Samotné pouzdro je vyráběno ve dvou základních variantách:
a)     v opaskové verzi kdy je toto pouzdro možno použít na jakýkoliv typ a rozměr opasku, ale i na jakékoliv typy systémů jako např. např. Molle, MNS, NPP-2006 na balistických vestách, nosičích a různých druhů vest
b)     jako taktický stehenní závěs s možností uchycení a nastavení závěsu na jakýkoliv typ opasku a umožňující bezproblémové a jednoduché odepnutí pouzdra
 
Pouzdra byla konstruována tak, aby co nejvíce splňovala požadované vlastnosti, které zejména vyplývají z předpokladu plnění odborných a taktických úkolů uživatele, v tomto případě vojáka, v různých oblastech světa, kde jsou různé klimatické podmínky a odlišné vlivy prostředí (zvýšená prašnost, vlhkost atd.).
Jako výhody těchto pouzder lze uvést:
-         šňůrková vazba umožňuje spolehlivé a dostatečné vymezení pouzdra (dotažení,uvolnění) dle požadavku uživatele a daného typu zbraně bez větších problémů a dalších přídavných prvků či doplňků. Minimální nutnost kontroly a upravování pouzdra i při každodenním používání. Toto řešení je odlišné od variant jiných výrobců kteří používají k nastavení a upravování pouzdra plastové pásky, suché zipy (velcro-pásky) a pruženky, které častým používáním v těchto podmínkách postupem času selhávají a to z důvodu teplotních extrémů a jejich výkyvů, jiné díky enormnímu prachu a zanášení
-         pouzdro je konstruováno tak, že umožňuje varianty uložení zbraně samostatně nebo s taktickými doplňky od různých výrobců a různých velikostí
-         všechny součástky pouzdra tvoří jeden celek a není třeba požadovaných úprav za použití jiných doplňků či přípravků, které by bylo nutné dodávat s výrobkem zvlášť v rámci doplňkové soupravy
-         konstrukce a použité materiály pouzdra splňují požadované podmínky komfortu nošení a užívání zajišťující zejména velmi významné snížení rizika poškození zdraví uživatele, poškození zbraně včetně taktických doplňků a samotného pouzdra způsobené nalehnutím či pádem na pouzdro se zbraní
-         bezproblémová a velmi jednoduchá výměna vymezovacích šňůrek při jejich poškození či opotřebování
-         konstrukce pouzdra a použité materiály jsou zvoleny tak, aby byla garantována odolnost vůči zvýšené prašnosti, vlhkosti a extrémním teplotním výkyvům. Veškerý používaný materiál tohoto pouzdra odolává v extrémních klimatických podmínkách (od + 50 0C do - 50 0C)
-         dlouhá životnost/ několikanásobně převyšuje požadovaných 24 měsíců v podmínkách běžného používání/
-         snadná opravitelnost
-         možnost používat materiály, které splňují maskovací a ochranné vlastnosti /plocha pouzdra to již vyžaduje/
-         možnost rychlé úpravy a kontroly /max.2-3 minuty pro méně zručného uživatele/
 
Zdánlivé nevýhody těchto pouzder z pohledu některých uživatelů jsou:
-         neochota uživatele vyhodnotit správné použití nabízeného produktu na základě jeho zvyklostí a předsudků
-         uživatel musí projevit při úpravě pouzdra alespoň elementární zručnost
-         neochota uživatele naučit se před samotným používáním pouzdro správně nastavit
-         obava ,že šňůrky budou za něco zachytávat
 
Tyto zdánlivé nevýhody pouzdra byly striktně zamítnuty uživateli, kteří daný produkt používali dlouhodobě v zahraničních misích.
Můžeme konstatovat, že toto pouzdro je jednou z dalších variant splňující jeden z mnoha požadavků uživatele na možnost nošení zbraně s taktickými doplňky i vzhledem k charakteru plnění úkolů armádních jednotek nasazovaných v zahraničních misích kde je zejména požadována dlouhodobá funkčnost, spolehlivost a odolnost vůči zvýšené prašnosti, vlhkosti a extrémním teplotním výkyvům.