Pistolová pouzdra 1 - Úvod

Na trhu je nepřeberné množství různých typů pouzder jako jsou podpažní, opaskové, stehenní a pro skryté nošení vyráběná od různých výrobců. Vedoucí úlohu ve vývoji a konstrukci pouzder hrají firmy z USA, Izraele a firmy zabývající se výrobou ručních zbraní jako např. firmy Glock, Beretta, Heckler & Koch atd.. nebo firmy dodávající výstrojní součástky do ozbrojených složek a bezpečnostních agentur jako např. Eagle, Blackhawk, Tasmania Tiger atd. 
Na různé typy zbraní a různé varianty použití jsou používány různé konstrukce a materiály např. pouzdra textilní, kožená, plastová a vzájemně kombinovaná např.kůže plast, plast textil.
Na základě praktických zkušeností se firmy snaží nabídnout koncovým uživatelům provedení pouzder taková, která nejlépe splňují zadané požadavky.
Největší část polemik na toto téma probíhá v oblasti funkčnosti daného pouzdra a jeho bezproblémového použití pro daný účel. Abychom mohli zhodnotit jednotlivé typy pouzder je třeba uvést rozdíl kladených požadavků z hlediska účelu jejich použití v rámci ozbrojených sil a jejich charakteru plněných úkolů. Hlavní charakteristikou, která má vliv na vývoj konstrukce daného typu pouzdra je zda daná zbraň plní úlohu primární (hlavní) zbraně nebo zbraně sekundární (záložní).
Při využití zbraně jako primární jsou požadavky na konstrukci pistolového pouzdra kladeny zejména s důrazem na  větší počet jištění zbraně v pouzdře a možnost rychlého „tasení“ bez vyšších nároků na odolnost pouzdra v extrémních klimatických podmínkách a zvýšené odolnosti funkčních prvků v prašném a vlhkém prostředí. Jsou to pouzdra zejména plastová a kožená. Jako primární ruční zbraň používají zejména řadové policejní jednotky, ochranné služby apod. Pro tyto účely splňují různé druhy pistolových pouzder od různých výrobců a z různých druhů materiálů (kožené, plastové, textilní atd.) požadované podmínky bez větších problémů. Jednotlivé typy a použité materiály mají své zastánce i odpůrce.
Co se týče varianty použití krátké ruční zbraně jako záložní, ta je nejvíce zastoupena zejména u armádních a speciálních policejních jednotek. V tomto případě je záložní zbraň poslední instancí, která má daného jedince dostat z potíží, když něco selže, něco nefunguje jak má, případně kdy již o vše ostatní přišel (hlavní zbraňový systém, munice apod.)! A to v jakékoliv situaci, denní i noční době a v jakémkoliv prostředí. Zde je třeba zdůraznit, že stále hovoříme o použití zbraně, což znamená, že pokud někde tento jedinec pracuje se zbraní v ruce, má to své opodstatnění, není to rozhodně hra a není to výcvik a může to mít, nejen pro něho, fatální následky. Pro účely záložních pouzder jsou nejvíce vyhovující pouzdra konstruována z materiálů textilních a jejich kombinací např. s plasty zejména z důvodu splnění podmínek odolnosti v extrémních klimatických podmínkách s velkými teplotními rozdíly a vnějšího prostředí jako je zvýšená prašnost a vlhkost.
  
Ukázky druhů pouzder od různých výrobců:
                                
 
Obr.1 z leva: 1.Plastové pouzdro stehenní, 2.Kombinované (plast-textil) pouzdro stehenní, 3. Textilní stavitelné pouzdro opaskové,
                                      
                               
 
Obr.2 z leva: 1. kožené pouzdro opaskové s dvojitou pojistkou 2. plastové pouzdro opaskové, 3. kombinované (plast - textil) pouzdro opaskové
 
Několik typů textilních nosičů umožňující variabilní použití v kombinaci s plastovým pouzdrem nabízí i firma S.P.M. Liberec s.r.o., která je vyvinula a navrhla ve spolupráci s uživateli. Navrhovaná konečná konstrukce a provedení z větší části řeší a eliminuje nedostatky některých již dodávaných pouzder na ruční zbraně zejména pro použití v armádních jednotkách s důrazem na jejich funkčnost, odolnost, variabilnost a schopnost zvýšení ochrany zbraně v různém prostředí a klimatických podmínkách.
Variabilnost a jednoduchá úprava těchto textilních nosičů umožňuje uživateli základní tělo plastového pouzdra na různé typy pistolových ručních zbraní od různých výrobců umístit dle jeho potřeby např. na balistickou vestu, opasek nebo na stehenní závěs.
Podle požadavku uživatele je také možné upravit či změnit zajištění zbraně. Jednoduchou výměnou jednotlivých komponentů kompletu (plastového pouzdra s textilním nosičem) je možno změnit zajištění zbraně v pouzdře např. zajištění na druky, chlopeň s pružnou fixací, chlopeň s plastovou sponou, dvojité zajištění druk a suchý zip atd.

POKRAČOVÁNÍ viz Pistolová pouzdra 2