Maskovací a ochranné vlastnosti výstrojních součástek

Tento příspěvek je napsán pro objasnění některých polemik ohledně maskovacích a ochranných vlastností na materiály jako jsou základní tkanina, popruhy, lemovky pro výstrojní součástky profesionálních vojáků.

Samotné požadavky na ochranné a maskovací vlastnosti materiálů používaných pro účely armády jsou specifikovány v národních standardech jednotlivých armád a jsou specifikovány na základě nejnovějších poznatků v oblasti maskování, detekčních přístrojů, pozorovacích prostředků a vojenské techniky.

Pro účely Armády České republiky jsou maskovací a ochranné vlastnosti (dále jen maskování) řešeny v jednotlivých Českých Obranných Standardech (dále jen ČOS) v současnosti tj. ČOS 108001 a ČOS 108003. Pro Nosné systémy jednotlivce je to konkrétně ČOS 846501 viz na  http://www.oos.army.cz/cos/cos/846501.pdf .

Pro upřesnění zde uvádím přesnou definici účelu ČOSu:

ČOS 108001 “stanovuje všeobecné technické požadavky na maskovací pokryvy, soupravy a materiály používané k maskování osob, techniky a objektů proti prostředkům multispektrálního průzkumu v ultrafialové, viditelné, infračervené a radiolokační oblasti spektra. Doplňuje předchozí vydání o všeobecné technické požadavky AČR na materiály určené pro maskovací pokryvy a soupravy, ale i pro výstrojní součástky.

Standard je určen pro odběratele a dodavatele výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb.“ Zdroj ČOS 108001 uvedeno na http://www.oos.army.cz/cos/cos/108001.pdf

Z již uvedeného vyplývá, že všichni dodavatelé dodávající pro Armádu České republiky musí splňovat zadané podmínky a je věcí dodavatelů zda do vývoje a výroby produktů chtějí investovat a investují. I když vývoj a výroba produktů není jednoduchá a levná a cenu výrobků, jako jsou výstrojní součástky, prodražují, je ochrana životů a zdraví profesionálních vojáků na prvním místě a investice do těchto materiálů se vyplatí.

Pro objasnění důležitosti a potřeby splnění maskovacích vlastností zde uvádíme některé výrobky pro porovnání ve viditelné a infračervené oblasti spektra (přístroje nočního vidění).
Obr č.1,2 a 3 - porovnání NPP, obr.4 porovnání batohů a obr.č.5 Balistický nosič s pouzdry. 

 

Obr. č. 1 NPP-2006 s popruhy a lemovkami bez potisku.

Jak je vidět na Obr. č. 1, pokud je na výrobku použitý materiál, který nesplňuje maskovací vlastnosti popruhů a lemovek. V oblasti viditelného spektra to není až takový problém, ale v oblasti infračerveného spektra vytváří tento materiál viditelné a lehce identifikovatelné obrysy výstroje. Tyto demaskující znaky jsou pro pozorovatele velmi důležité a mohou znamenat velkou taktickou/informační výhodu oproti nositeli takovéto výstroje.

Obr č. 2 NPP-2006 s popruhy a lemovkami s potiskem.

Na obr. č. 2 je stejný výrobek jako je na obr. č. 1 ale s popruhy a lemovkami v potisku, které splňují maskovací vlastnosti.

Pozn: spodní síťovina nemusí splňovat maskovací vlastnosti. To stejné nemusí splňovat maskovací vlastnosti ani kovové, plastové spony, žebříčky atd.. Firma S.P.M. Liberec dodává plastové spony, žebříčky s maskovacími vlastnostmi. 

Obr. č. 3 – Celkové porovnání 

Obr č. 4 Porovnání dvou výrobků, kde jeden z nich nesplňuje ani maskovací vlastnosti na základní tkaninu.

Na základě dotazu ještě doplňujeme foto nosiče se sumkama.

Obr č. 5 Na základě dotazu ještě doplňujeme foto nosiče se sumkama - zde je názorná ukázka nosičů s potištěnými popruhy a lemovkami, které zajišťují rozbití plochy a dostatečné maskování i nesené výstroje.

Posouzení zde uvedených informací a jejich vyhodnocení necháme na Vás.